Dufseth Seremonirom er et livssynsåpent seremonirom. Her spør vi ikke om religiøs tilknytning, tro eller ikke-tro, hit er alle velkomne -også medlemmer av den norske kirke og andre trossamfunn. 

I vårt seremonirom tilrettelegger vi for personlige seremonier skreddersydd etter de etterlattes ønsker og innspill. Dette gjelder både bisettelser og begravelser. Kanskje har den avdøde lagt føringer for sin egen avskjedsstund? Kanskje vil familien lede seremonien selv? Her hos oss står man helt fritt til å velge seremoniens form og innhold, det er ingen faste elementer som må være med. Vi starter planleggingen av enhver seremoni med et blankt ark. Så er det opp til de etterlatte, sammen med seremonileder, å lage en ramme for det som skal skje. Ofte ønsker de etterlatte å lage en avskjed som gjenspeiler den avdødes liv og personlighet. Vi får ofte tilbakemeldinger om at seremoniene hos oss blir veldig personlige, og at den avdøde er lett å kjenne igjen gjennom handling, ord og toner