Det er vanlig å ha et seremonihefte (sanghefte) i kirkelige, personlige og humanistiske gravferder. Seremoniheftet viser gangen i seremonien og her trykkes også tekstene til fellessangene. Det kan føles godt å ha «noe» i hånda under seremonien og mange sørgende beholder heftet som et siste minne.

Mange benytter et bilde av avdøde på forsiden, enten portrett eller helside. Det er også mulig å ha et eller flere mindre bilder på de andre sidene. Spør oss gjerne om råd og tips. For de som ikke ønsker bilde på forsiden har vi mange alternativer. Det kan være blomster, symboler, et landskaps-eller naturmotiv, eller kanskje noe som gjenspeiler avdødes hobby eller interesser. Mulighetene er mange når det gjelder farger, motiver, oppsett og formater. Klikk deg inn å se utvalget i designmodulen under.

Med utgangspunkt i seremoniheftet kan vi også lage 2 eller 4-sidige takkekort.

Sangheftedesign

Det er vanlig å ha et seremonihefte (sanghefte) i kirkelige, personlige og humanistiske gravferder. Seremoniheftet viser gangen i seremonien og her trykkes også tekstene til fellessangene. Det kan føles godt å ha «noe» i hånda under seremonien og mange sørgende beholder heftet som et siste minne. 

Mange benytter et bilde av avdøde på forsiden, enten portrett eller helside. Det er også mulig å ha et eller flere mindre bilder på de andre sidene. Spør oss gjerne om råd og tips. For de som ikke ønsker bilde på forsiden har vi mange alternativer. Det kan være blomster, symboler, et landskaps-eller naturmotiv, eller kanskje noe som gjenspeiler avdødes hobby eller interesser. Mulighetene er mange når det gjelder farger, motiver, oppsett og formater. Klikk deg inn å se utvalget i designmodulen under.content