Dødsannonsen

En dødsannonse er en kunngjøring og en bekreftelse fra de etterlatte at døden har funnet sted. Det kan være viktig å få gjort dødsfallet kjent for venner, naboer, arbeidskollegaer, skolevenner m.fl., og dette kan man enklest gjøre med en dødsannonse. Dersom begravelsen kun skal være for den nærmeste familie er det også vanlig å annonsere at begravelsen har funnet sted i stillhet.

Det er vanlig å formidle et dødsfall til omverdenen via en dødsannonse. Når de etterlatte ønsker en offentlig seremoni som er åpen for alle annonseres tid og sted for seremonien i god tid. Byrået setter opp annonsen i samarbeid med de etterlatte.

Dersom seremonien er privat, eller det ikke har vært noen seremoni i det hele tatt, setter mange inn annonsen dagen etter at gravferden har funnet sted og skriver at «gravferden har funnet sted i stillhet». Dersom en ønsker å raskt formidle at noen har gått bort og fortsatt vil holde seremonien privat, kan en i dødsannonsen skrive at «gravferden vil foregå i stillhet». Da formidles dødsfallet på et tidlig tidspunkt og man unngår å måtte svare på vanskelige spørsmål i møte med andre som ikke vet at avdøde har gått bort.

Det er vanlig at dødsannonsen gjøres tilgjengelig digitalt. Dette koster ikke noe ekstra.

Tekst og symboler i dødsannonser

Det er vanlig å sette et symbol over dødsannonsen. Tradisjonelt har korset vært det absolutt mest benyttede, men i de senere år har det også blitt mer alminnelig med andre symboler, for eksempel en blomst eller en fredsdue, eller symbolet til et livssyn som avdøde hadde tilhørighet til.

Nedenfor finner du forslag til tekst samt en oversikt over symboler som vanligvis benyttes, både nøytrale symboler samt symboler tilknyttet enkelte religioner, livssyn og organisasjoner.