Det siste året har vi opplevd en økt etterspørsel etter muligheten for å donere via Vipps i seremonier. Det har vi tatt til etterretning og vi har knyttet til oss flere Vippsnummer som vi låner ut til den enkelte familie i en tidsbegrenset periode. Dette fungerer veldig bra og flere og flere benytter seg av denne muligheten. Byrået tar ikke noe ekstra for denne tjenesten. Bruk av Vipps koster kun det gebyret Vipps tar for å drive tjenesten (1.75% av beløpet som overføres). Familien vil i etterkant få et detaljert regnskap med eventuelle hilsener som er lagt inn. Beløpet overføres til familien slik at de kan donere pengene videre sammen med pengegavene fra kirken.