En verges oppgave er å ivareta interessen til den som er under vergemål. Vergemålet opphører i det øyeblikket vergehaver dør.