Asken som blir igjen etter en kremasjon samles i en urne og de etterlatte kan delta i en urnenedsettelse på et senere tidspunkt. 

Ca. 2-3 uker etter bisettelsen kommer urna vanligvis tilbake til byrået, og de etterlatte kan avtale en urnenedsettelse med kirkekontoret eller begravelsesbyrået. En urnenedsettelse må ifølge gravferdsloven finne sted i løpet av 6 mnd. fra dødsdato. Urna oppbevares hos kirkevergen til den skal settes ned. Etter avtale om urnenedsettelse kan de som ønsker å delta møte ved gravstedet til avtalt tid. Der vil deltagerne bli møtt av en kirketjener som har med seg urna. Kirketjeneren vil forestå urnenedsettelsen sammen med deltagerne og vanligvis vil de bli spurt om de vil delta i selve handlingen, eller bare vil være til stede. Når det hele er over vil kirketjeneren trekke seg tilbake og det er muligheten for familien til å ha en stund alene. Noen har med enkle blomster som legges på graven etterpå, andre ikke. Det er helt opp til dere. Det er også mulig å be om at en prest deltar på urnenedsettelsen.

Urna kan også settes ned uten deltagelse, eller den kan settes ned på en anonym urnelund. 

Mange inviterer kun de aller nærmeste til en urnenedsettelse dersom bisettelsesseremonien allerede har vært. Av ulike årsaker velger noen å ha en minneseremoni i etterkant av en kremasjon. Dette kan foregå både i kirken eller i Dufseth Seremonirom (personlig minneseremoni).