Mennesker er forskjellige, og det er måten vi tar avskjed på også. Vi lever ulike liv og har ulike verdier, tro og oppfatninger. Det er mange måter å få til en verdig avskjed på, og det viktigste for oss er at det blir riktig for de etterlatte. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å få til en seremoni hvor avdødes og de etterlattes ønsker respekteres og ivaretas på best mulig måte innenfor de rammene vi må forholde oss til. En personlig seremoni i Dufseth Seremonirom vil gi oss større handlefrihet i å etterkomme spesielle ønsker enn om seremonien holdes i et kirkelig rom. I tillegg til tradisjonelle gravferdsseremonier i Den Norske Kirke har vi lang erfaring med flere typer seremonier både personlige og humanetiske, samt gravferdsseremonier fra andre religioner.