Tretten kirke

Tretten kirke er en korskirke i tømmer fra 1728. Antall sitteplasser: 300 Galleri: Ja - 3 stykker

Tretten kirke
Tretten kirke

Tretten alders- og sykehjem

Tretten alders- og sykehjem