Vi henter den døde etter avtale med pårørende. Hentingen kan skje umiddelbart (dersom lege har synt avdøde), eller vi kan vente en stund. Kanskje vil noen familiemedlemmer se avdøde hjemme før vedkommende transporteres videre. Vanligvis henter vi avdøde på båre og kjører til Lillehammer sykehus. Der blir den døde lagt på kjølerom og senere stelt og lagt i kiste.