På seremonidagen sørger vi for transport av kisten til seremonistedet. Vi besørger også videre transport til gravlund (dersom dette ikke er på samme sted) eller til Hunn Krematorium på Gjøvik ved bisettelser.

En del som dør er bosatt andre steder enn der vedkommende skal gravlegges. Vi besørger derfor transport av kister over lengre avstander i Norge både med bil, fly, tog eller båt.