Et testament er et dokument som inneholder en fortegnelse over hva man vil skal skje med ens formue etter at man er død. Mange som skriver testament gjør ikke dette fordi de ønsker å styre hva som skal skje med formuen etter sin død. Minst like viktig er det å forhindre at det oppstår krangler og uvennskap blant etterlatte barn og annen familie. Dette blir ikke mindre aktuelt ved at vi stadig får nye familiekonstellasjoner. Et godt gjennomtenkt testament forebygger slike konflikter.