Forslag til tekst;

1. Mine barn og jeg takker for all vennlig deltagelse ved …. sin bortgang og gravferd.

2. Takk for all vennlig deltagelse.

3. Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet ved ..........s bortgang.

4. Takk for vennlig deltagelse ved vår fars/mors sykdom og begravelse.

5. For alle blomster og hilsner ved .......... s bortgang, rettes en varm takk til dere alle.

6. Familien retter en stor takk for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet i anledning ....s bortgang. Spesielt takker vi alle dere som gjennom varme tanker og brev har husket vår kjære .... i den siste, vanskelige tiden.

7. For all deltagelse ved min eskede mann/hustru og vår kjære far/mors bortgang, sender vi vår varmeste takk.

8. En dyptfølt takk for all sympati ved min kjære mann/hustru ... sin borgang og gravferd.

9. Hjertelig takk fra meg og mine for kjærlig deltagelse ved min mann/hustru ... s bortgang.

10. På den måten vil vi få takke for vennlig deltagelse gjennom mange års sykdom og ...s bortgang.