Det er vanlig at det holdes en minnetale i en gravferd enten den foregår i kirken eller i Dufseth Seremonirom. Minnetalen holdes av prest/seremonileder eller et nært familiemedlem, og sier ofte noe om hvem den avdøde var og hvordan livet har vært fra begynnelse til slutt. 

Minneord er kortere enn en minnetale og handler ofte om perioder eller deler av avdødes liv. Det kan for eksempel være kollegaer, venner eller en representant for en forening, idrettslag eller klubb som ønsker å si noen ord.

Dersom familien inviterer til minnesamvær velger noen å holde tale fra familien der. I forbindelse med minnesamvær i Dufsethstua kan man også benytte seg av projektor for å vise bilder/film. Det er også anlegg for å strømme musikk om en for eksempel vil spille en spesiell sang.

Talens innhold planlegges med prest/seremonileder og det kan være fint om det er flere til stede. Man har ofte ulike minner og kan hjelpe hverandre med å huske hendelser en har lyst til å trekke fram. Dersom det ikke er mulig for alle å delta på et slikt møte anbefaler vi å skrive ned noen tanker slik at alle får bidratt.