En gravlagt kan normalt ikke flyttes, men lokal gravferdsmyndighet kan gi tillatelse til symbolsk flytting. Dette innebærer at gravminnet eller navnet til avdøde fjernes fra den opprinnelige graven og flyttes til et annet gravsted. En skuffe jord fra den opprinnelige graven kan flyttes med. Tillatelse må gis av kirkelig fellesråd på stedet graven flyttes til.