Stønad til gravferd

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og gis til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden fastsettes årlig og er for 2016 opptil kr. 22.723,-.

Dersom avdøde er over 18 år blir stønaden avregnet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

I de tilfeller hvor avdøde er under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad opptil kr. 22.723,- til dekning av utgifter til gravferden.

Stønad til båretransport

Når samlet avstand fra dødssted til hjemstedets seremonisted eller avstanden til nærmeste begravelsesbyrå er over 20 km, refunderer Folketrygden den delen av transportkostnadene som overstiger kr 2.272,-. Vi kan sørge for refusjonskrav til NAV.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.