Virke Gravferd har utarbeidet en standard for god gravferdsskikk som alle medlemsbyråer forplikter seg til å følge. Dokumentet beskriver blant annet hvordan gravferdstjenester bør tilbys de etterlatte og det fokuseres på alle ledd i våre tjenester. Det vektlegges at byråene skal holde en høy faglig standard og alle som arbeider i et begravelsesbyrå skal ha tilstrekkelig opplæring og kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene sine. Et begravelsesbyrå er forpliktet til å overholde de yrkesetiske reglene som til enhver tid gjelder. Et av formålene med standarden er også å sikre at begravelsesbyråene har en redelig og etterrettelig forretningsdrift og høy etisk standard. 

 

  • Standard for god gravferdsskikk kan leses i sin helhet her.