I en kirkelig gravferd er det vanligvis rom for inntil 2 soloinnslag. Dersom familien ikke ønsker solist spiller kantoren/organisten et musikkstykke der soloinnslagene er plassert. Byrået har et stort nettverk av solister og sørger gjerne for å booke solist etter familiens ønske.  Soloinnslagene kan være både vokale og instrumentale. 

I kirkelig gravferd skal kantor/organist godkjenne salme- og musikkvalg. Det er ønskelig med live-opptredener fremfor avspilling av musikk til soloinnslagene.

I personlige seremonier i Dufseth Seremonirom er det ingen krav til antall soloinnslag en seremoni skal inneholde, og det er de etterlatte som bestemmer de musikalske innslagene i samtale med seremonileder.