Dufseth Seremonirom -et seremonirom for alle!

Dufseth Seremonirom er et livssynsåpent seremonirom. Her spør vi ikke om religiøs tilknytning, tro eller ikke-tro, hit er alle velkomne -også medlemmer av den norske kirke og andre trossamfunn.

bbiikkee
I vårt seremonirom tilrettelegger vi for personlige seremonier skreddersydd etter de etterlattes ønsker og innspill. Dette gjelder både bisettelser og begravelser. Kanskje har den avdøde lagt føringer for sin egen avskjedsstund? Kanskje vil familien lede seremonien selv? Her hos oss står man helt fritt til å velge seremoniens form og innhold, det er ingen faste elementer som må være med. Vi starter planleggingen av enhver seremoni med et blankt ark. Så er det opp til de etterlatte, sammen med seremonileder, å lage en ramme for det som skal skje. Ofte ønsker de etterlatte å lage en avskjed som gjenspeiler den avdødes liv og personlighet. Vi får ofte tilbakemeldinger om at seremoniene hos oss blir veldig personlige, og at den avdøde er lett å kjenne igjen gjennom handling, ord og toner.

bbiikkee
Andre ganger kan det være riktig å gjøre det enkelt. Det kan være godt å overlate planleggingen til oss, og kanskje bare komme med innspill til minneord. Gravferdskonsulenten eller seremonileder kan informere mer om ulike måter å gjøre ting på. En helt enkel seremoni kan kanskje være å sitte sammen i stillhet, lytte til instrumentalmusikk og minnes den avdøde på sin egen måte.

En avskjed kan være så mangt, men det er viktig å tenke på at den kan bety mye for mange, og at det å få lov til å ta del i den er verdifullt på så mange vis. En avskjedsseremoni er en viktig del av sorgprosessen videre, også for den som kanskje ikke var i avdødes aller nærmeste krets. Når det er sagt, det er selvsagt opp til de nærmeste å bestemme om seremonien skal være offentlig eller privat. Det er viktig for oss at det blir riktig for dere. Uansett hvilken type seremoni dere måtte ønske er vi opptatt av verdighet og kvalitet fra A til Å.

bbiikkee

Seremonileder Sjur Magnus

Sjur Magnus er vår dyktige seremonileder. Han har lang fartstid i denne rollen, og du kan være trygg på at dere er i de beste hender. I tillegg til å delta i planleggingen av seremonien, skriver og fremfører Sjur minneord dersom dere ønsker dette. På toppen av det hele er han å finne bak orgelet og ved klaveret i musikalsk harmoni. Sjur er et levende musikkleksikon og spiller gjerne noen eksempler i planleggings-samtalen. Noen forbinder kanskje Sjur med «Den kulturelle spaserstokken», flere ganger i uka er han å finne på byens eldresentre og helsehus, hvor han har sangstunder til stor glede for beboerne.

Noen fakta om Dufseth Seremonirom:
 • 90 sitteplasser
 • Ståplasser bakerst
 • Mulighet for å sitte i tilstøtende lokale med overføring av lyd
 • Klaver
 • Kirkeorgel
 • Mulighet for å strømme musikk via musikkanlegget
 • Projektor med HDMI-tilkobling for visning av bilder eller film
 • Talemikrofon
 • Myggmikrofon
 • Teleslynge
 • Kostnadsfri overføring av seremoni via internett. Et fint tilbud for de som bor langt unna eller av andre grunner ikke kan delta i seremonien
 • Egen inngang og garderobe
 • Tilrettelagt for bevegelseshemmede