Salme nr. 416 - Alltid freidig når du går

Salme nr. 836 - Bedre kan jeg ikke fare

Salme nr. 490 - Blott en dag

Salme nr. 187 - Deg være ære

Salme nr. 56 - Deilig er jorden

Salme nr. 244 - Den store hvite flokk

Salme nr. 552 - Dype stille, sterke milde

Salme nr. 843 - Eg veit i himmerik ei borg

Salme nr. 607 - Fred til bot for bittert savn

Salme nr. 838 - Gud når du til oppbrudd kaller

Salme nr. 268 - Herre Gud ditt dyre navn og ære

Salme nr. 487 - Ingen er så trygg i fare

Salme nr. 497 - Jeg er i Herrens hender

Salme nr. 862 - Jeg er en seiler på livets hav

Salme nr. 856 - Jeg vet meg en søvn

Salme nr. 179 - Jesus lever graven brast

Salme nr. 669 - Kjærlighet fra Gud

Salme nr. 223 - Kjærlighet er lysets kilde

Salme nr. 414 - Lei milde ljos

Salme fra Landstads reviderte - Lykksalig, lykksalig hver sjel

Salme nr. 468 - Nærmere deg min Gud

Salme nr. 814 - O bli hos meg

Salme nr. 184 - Påskemorgen slukker sorgen

Salme nr. 608 - Så ta da mine hender

Salme nr. 855 - Tenk når engang den tåke

Salme nr. 460 - Velt alle dine veie

Salme nr. 295 - Vår Gud han er så fast en borg

Salme nr. 508 - Å tenk når engang samles skal

Salme nr. 698 - Å leva det er å elska

Salme nr. 189 - Å salige stund uten like

Salme nr. 816 - Bred dina vida vingar