Kort tid etter samtale med byrået får alle tilsendt et detaljert kostnadsoverslag. Vi ber alle bekrefte at overslaget er mottatt og akseptert. Vi ber om en skriftlig tilbakemelding dersom noen har spørsmål eller ønsker å gjøre forandringer. 

Priseksempel med minimums- og maksimumspriser
Spesifisert prisliste