Hvordan ordnes en gravferd?

Dufseth Begravelsesbyrå vil stå til tjeneste med de mange praktiske ting som må ordnes ved et dødsfall, og vi vil gjøre vårt beste for å bidra til en verdig gravferd.

Dødsfall på institusjon

I dag skjer de fleste dødsfall på institusjon, enten på sykehjem eller på sykehus. Avdøde blir stelt på avdelingen, det blir fylt ut en dødsattest og familien får tilbud om å komme og se avdøde. Generell informasjon blir gitt, og familien blir rådet til å ta kontakt med et begravelsesbyrå.

Dødsfall i hjemmet
Annonsering eller gravferd i stillhet

Noen ønsker å la gravferden foregå i stillhet, med bare de aller nærmeste til stede. Det kan naturligvis være riktig i mange tilfeller, men mange som har innsikt i sorgarbeid, anbefaler at gravferden annonseres på forhånd og er åpen for alle. Erfaringer viser at deltakelse fra personer utenfor den nærmeste krets hjelper de etterlatte med å bearbeide sorgen. Andre kan også ha behov for å ære den avdøde og vise deltakelse.

Dødsannonse

Dødsannonsen bør innrykkes så snart tid og sted for gravferden er bestemt. Vi kan hjelpe til med annonsens utforming og innhold.