Den som har gått bort stelles og kles på klær før vedkommende blir lagt i kiste. 

Dersom avdøde skal begraves kan de etterlatte velge om avdøde skal ha på seg egne klær eller en hvit, lang skjorte som byrået har. Det er et ønske om at gravene holdes så «rene» som mulig, det vil si at man oppfordrer til å benytter klær laget av naturlige fibre. 

Ved kremasjoner er det ikke lenger tillatt med bruk av privat tøy og avdøde må ikles byråets skjorte.