Øyer kirke

Øyer kirke er en korskirke i tømmer fra 1780. Kirken har én klokke.

Antall sitteplasser: 300 Galleri: Ja - 3 stykker

Øyer kirke
Øyer kirke