Byrået sørger for alle meldinger til det offentlige. Skjemaene signeres av den som er ansvarlig for gravferden og distribueres videre av gravferdskonsulenten.