I en kirkelig gravferd er det vanlig at organisten/kantoren spiller dempet musikk et kvarters tid før det ringes inn til seremoni. I selve seremonien synges det 3 fellessanger som alle skal være fra salmeboka. I tillegg er det rom for inntil 2 soloinnslag. Dersom familien ikke har bestilt solist spiller organisten/kantoren et musikkstykke der soloinnslagene er plassert. Det er mulig å komme med ønsker til organisten/kantoren om spesielle musikkstykker, men dette må formidles i god tid før gravferdsdagen. Ved jordbegravelser synges også en salme ute ved graven. Det er organisten/kantoren som har det musikalske ansvaret i en gravferd.

I en personlig seremoni i Dufseth Seremonirom avtales alle musikkinnslag etter familiens ønsker og det er ingen retningslinjer på hvordan det skal være. I Dufseth Seremonirom er det også mulighet for å strømme originalmusikk. Les mer under Dufseth Seremonirom.