Minnetalen holdes av prest/seremonileder eller et nært familiemedlem, og sier ofte noe om hvem den avdøde var og hvordan livet har vært fra begynnelse til slutt. 

Minneord er kortere enn en minnetale og handler ofte om perioder eller deler av avdødes liv. Det kan for eksempel være kollegaer, venner eller en representant for en forening, idrettslag eller klubb som ønsker å si noen ord.