Før familien ankommer seremonien tar byrået bilder av båra og alle blomsterhilsenene. I etterkant lages det en minnebok med seremonihefte, dødsannonse og bildene fra seremonistedet. Dette er en hilsen fra byrået til familien, en takk for tilliten som er vist. Dersom en ønsker flere minnebøker kan dette kjøpes senere.