Det er ganske vanlig at livsforsikringsselskaper sender informasjon til avdødes adresse når de mottar melding om at en av deres kunder har gått bort. Det kan likevel være smart å undersøke hva slags forsikringer avdøde hadde av andre forsikringer, privat pensjonsordning og pensjon gjennom arbeidsgiver.