I Storgata 132 på Lillehammer finner du Dufseth Gravferd. Her inviterer vi til gode samtaler i lune lokaler, vi har et eget livsynsåpent seremonirom, stue for minnesamvær, utstilling av gravminner og verksted for produksjon av gravsteiner. Her kan du og din familie få all den hjelp dere måtte ønske i forbindelse med en gravferd.

Hos Dufseth treffer du Jan Erik som er grunnleggeren av byrået. Han startet opp for nesten 30 år siden og er den med lengst erfaring her hos oss. Jan Erik hjelper familier, planlegger og tilrettelegger seremonier. I sommerhalvåret treffer du ham mest på verkstedet der han lager alle nye gravsteiner selv. Jan Erik styrer økonomien og er også den som oftest er å treffe i andre enden av vakttelefonen.

Heidi begynte i byrået i 2012. I tillegg til å ivareta familier, planlegge og gjennomføre seremonier er hun også daglig leder. Heidi lager alle minnebøker og er ansvarlig for datatekniske løsninger. Når Jan Erik tar fri fra vakttelefonen er det Heidi som stepper inn.

Åge er vår dyktige og allsidige hjelpemann. Han er med på hentinger og er ofte å finne bak rattet i en av bårebilene i forbindelse med seremonier. Han sørger for at bilene alltid er rene og pene. Åge er med og klargjør før seremonier, og han tar også ofte turen til rettsmedisinsk på våre oppdrag for politiet. Åge er også Jan Eriks høyre hånd når gravsteiner skal settes opp.

I vårt byrå er alle med på de ulike praktiske oppgavene når det måtte være behov. Allsidigheten og fleksibiliteten blant de ansatte er stor, noe som blir høyt verdsatt.

Dufseth Gravferd er medlem av Virke Gravferd, hovedorganisasjonen for begravelsesbyråer i Norge. Virke Gravferd stiller strenge krav til medlemsbyråene for å sikre en trygg og pålitelig bransje. Å være en del av Virke Gravferd anser vi som et kvalitetsstempel. Det er stort fokus på at du som etterlatt skal bli ivaretatt på best mulig måte. Gjennom fagkurs i regi av Virke bidrar de til å heve kompetansen og kvaliteten til gravferdskonsulentene i medlemsbyråene. Både Jan Erik og Heidi har fulgt disse kompetansekursene over flere år.

Dufseth Gravferd sitter også som representant i styret i Virke Gravferd Innlandet.

Vi opplever at flere og flere kommer innom og lufter mange tanker og stiller spørsmål, helt utenom planlegging av gravferder også. Det synes vi er veldig hyggelig og så sant vi har mulighet til det setter vi oss gjerne ned og slår av en prat eller avtaler et tidspunkt. Det er mange tanker rundt død og gravferd og det kan være godt å snakke med noen utenom ens nærmeste om dette temaet som mange synes er vanskelig å ta opp. Flere og flere har også ønsker rundt egen gravferd og vil gjerne drøfte dette. Vi oppfordrer alle som vil til å komme innom oss, helt uten forpliktelser selvsagt!

-Og du, husk at hos Dufseth er kaffen alltid varm.
Velkommen innom!

Dufseth Gravferd
Storgata 132
2615 Lillehammer
Telefon: 61 26 42 50
E-post: kontakt@dufseth.no