For innbyggerne i Lillehammer kommune er det slik at når noen velger å kremeres tilkommer en kremasjonsavgift på kr. 5 500,- (per 2021). Inkludert i avgiften er en standard urne. Avgiften faktureres familien direkte fra Gjøvik kirkelige fellesråd.