For innbyggerne i Lillehammer kommune er det slik at når noen velger å kremeres tilkommer en kremasjonsavgift på kr. 5 000,- (per 2019). Inkludert i avgiften er en standard urne. Avgiften faktureres familien direkte fra Gjøvik kirkelige fellesråd.