En kondolanseprotokoll er en protokoll som ligger ved inngangen til seremonirommet hvor de som kommer til seremonien kan skrive navnet sitt. Dette er ikke noe en nødvendigvis må ha, men mange synes det kan være godt å ha den i etterkant for og se hvem som var til stedet med tanke på å takke for deltagelsen.