Kapellet på Lillehammer sykehus

Kapellet på Lillehammer sykehus har 40 sitteplasser og kan benyttes både til bisettelser og begravelser. Her finnes et piano til bruk i seremonier.