Lillehammer kirke

Lillehammer kirke er en langkirke bygd i tegl fra 1882.

Kirken er bygd i nygotisk stil og har 2 kirkeklokker.

Sist pusset opp i 1959. Antall sitteplasser: 650 Galleri: Ja

Søre Ål kirke

Søre Ål kirke er en rektangulær kirke bygd i tre og betong fra 1964.

Kirken har én klokke. Antall sitteplasser: 250 Galleri: Ja

Nordre Ål kirke

Nordre Ål kirke er en kirke bygd i tre og betong fra 1993/94.

Kirken har to klokker. Antall sitteplasser: 600 Galleri: Ja

Garmo stavkirke

Garmo stavkirke er en korskirke i tre bygget i stavkirkestil fra 1200-tallet.

Kirken ble påbygd i 1690/1730. Kirken har to klokker. Garmo stavkirke ble oppført i Garmo i Lom, og ble revet i 1880. Materialene ble samlet og kirken ble rekonstruert på Maihaugen i 1921.

Antall sitteplasser: 75 Galleri: Nei

Vingrom kirke

Vingrom kirke er en langkirke i tre med ark fra 1908.

Antall sitteplasser: 270 Galleri: Ja

Fåberg kirke

Fåberg kirke er en korskirke i tømmer fra 1727. Den er den eneste korskirken fra den tiden med tårnet i vest. Andre korskirker har sentraltårn. Interiøret ble modernisert i 1884, men ved restaurering i 1956 ble kirken ført tilbake til sin opprinnelige stil.

Antall sitteplasser: 370 Galleri: Ja - 3 stykker.

Saksumdal kirke

Fåberg kirke er en korskirke i tømmer fra 1727. Den er den eneste korskirken fra den tiden med tårnet i vest. Andre korskirker har sentraltårn. Interiøret ble modernisert i 1884, men ved restaurering i 1956 ble kirken ført tilbake til sin opprinnelige stil.

Antall sitteplasser: 370 Galleri: Ja - 3 stykker.

Saksumdal kirke
Saksumdal kirke

Sykehuskapellet

Sykehuset Innlandet Lillehammer.

Benyttes både ved begravelser, bisettelser og syninger.