I Den norske kirke har en kantor det overordnede musikalske ansvaret i menigheten. Å bli kantor i Den norske kirke krever 4 års kirkemusikalsk utdanning, en fireårig bachelor i utøvende kirkemusikk. Kirkemusikktjenesten har som formål å gi menigheten et musikalsk uttrykk i gudstjenester og øvrig menighetsliv. Kirkens kantor er forpliktet til å følge de planer og prioriteringer menighetsrådet fastsetter i samråd med kirkelig fellesråd. En organist er en kirkemusiker uten kantorutdannelse.