I forbindelse med en gravferdsseremoni er det mange familier som skriver i dødsannonsen at «like kjært som blomster er en gave til» og så et valgt formål. Ofte kan formålet være direkte relatert til dødsårsaken, for eksempel at minnegaven går til Kreftforeningen, eller det kan være til et formål som avdøde støttet eller var opptatt av, for eksempel Norsk Luftambulanse. Til tross for at vi mer eller mindre lever i et kontantløst samfunn, ser vi fortsatt at de fleste donasjonene skjer i kirken/på seremonistedet. Da har man lagt penger i en konvolutt i forkant, gjerne sammen med en kondolansehilsen til familien, og legger denne i innsamlingsskrinet i kirken/på seremonistedet. Det siste året har vi opplevd en økt etterspørsel etter muligheten for å donere via Vipps. Det har vi tatt til etterretning og vi har knyttet til oss flere Vippsnummer som vi låner ut til den enkelte familie i en tidsbegrenset periode. Dette fungerer veldig bra og flere og flere benytter seg av denne muligheten. Byrået tar ikke noe ekstra for denne tjenesten. Bruk av Vipps koster kun det gebyret Vipps tar for å drive tjenesten (1.75% av beløpet som overføres). Familien vil i etterkant få et detaljert regnskap med eventuelle hilsener som er lagt inn. Beløpet overføres til familien slik at de kan donere pengene videre sammen med pengegavene fra kirken.

Det er byråets policy at familiene selv tar ansvaret for pengegavene i kirken og donerer de videre. Pengene kan overføres til organisasjonen/foreningen/stiftelsen ved kontooverføring, eller ved å veksle pengene inn i en stor gavesjekk og overrekke de ved personlig oppmøte.