En gravferd i regi av Humanetisk Forbund er en seremoni bygget på et humanistisk verdigrunnlag for markering av livets slutt. Seremonien gjenspeiler den avdøde som person. En gravferdstaler fra HEF vil bistå de etterlatte med veiledning, valg av programinnhold, regi, minnetale og seremoniledelse. Dersom avdøde er medlem av Human-Etisk Forbund er all bistand gratis. Man trenger ikke å være medlem i HEF for å arrangere en humanistisk gravferd. Vårt byrå har erfaring med humanistiske seremonier i Dufseth Seremonirom og tar gjerne kontakt med HEF på vegne av de etterlatte.