I forbindelse med et dødsfall dukker det opp mange tanker og spørsmål hos de pårørende. Det kan være mange ulike omstendigheter, noen ganger inntreffer døden plutselig og uventet, andre ganger kan man til en viss grad være forberedt. Felles for alle som opplever å miste noen av sine nære er spørsmålene som dukker opp. Hva gjør vi nå? Hvem kontakter vi? Hvor begynner vi? Hva må egentlig ordnes?  Alt dette i en tid da man kanskje har nok med egne tanker og følelser. 

Hos Dufseth Gravferd får du hjelp og støtte til alt som må ordnes. Gjennom samtale med oss får du informasjon, råd og veiledning om de ulike alternativene som finnes. Familien velger selv om de ønsker å gjøre deler av gjøremålene selv eller om byrået skal ordne alt.

Ved første kontakt avtaler vi et tidspunkt for en samtale her på byrået. Vi kan også komme på hjemmebesøk dersom det er ønskelig. Vi setter av et par timer til den avtalte konferansen. Vi ser også på mulige datoer for en seremoni slik at vi kan ta kontakt med kirkevergen eller vår egen seremonileder på vegne av de pårørende snarest mulig. Det er ikke nødvendig å forberede seg til konferansen hos oss, men noen vil gjerne det, og da anbefaler vi at dere kikker litt på punktet «forberedelser» i menyen vår.

      • Avtal tid for samtale
      • Forberedelser til gravferden