Vi henter den døde etter avtale med pårørende. Hentingen kan skje umiddelbart (dersom avdøde er synt av lege), eller vi kan vente en stund. Kanskje vil noen familiemedlemmer se avdøde hjemme før vedkommende transporteres videre. Vanligvis henter vi avdøde på båre og kjører til Lillehammer sykehus. Der blir den døde lagt på kjølerom og senere stelt og lagt i kiste. En syning av avdøde kan avtales på et senere tidspunkt. Det anbefales at avdøde er stelt og lagt i kiste før syningen. 

Ved dødsfall på institusjon vil avdøde bli flyttet til kjølerommet i løpet av noen timer. Pårørende vil ofte få tilbud om å ta farvel på rommet før flyttingen skjer.

I Ringsaker vil overføring til kapell (der hvor det er tilgjengelig) skje etter avtale med pårørende.

Ring oss på 61 26 42 50 dersom du vil avtale henting eller har spørsmål i denne forbindelse.