En gravferdskonsulent er ansatt i et begravelsesbyrå og bistår de etterlatte med alt som skal ordnes i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferdskonsulenten koordinerer alt det praktiske og skal informere om alternative løsninger, samt tilrettelegge for at de etterlatte skal kunne gjøre personlige valg for gravferden. 

Det er ingen formelle krav til utdannelse, men personlig egnethet vektlegges ved ansettelse. Kundene til et begravelsesbyrå befinner seg i en vanskelig livssituasjon og det er viktig å møte de med forståelse, varme og trygghet. Hovedorganisasjonen Virke Gravferd har stort fokus på at de etterlatte skal bli ivaretatt på best mulig måte, og ansatte i byråer som er medlem i Virke har mulighet til å delta på fagkurs. Kursene går over flere perioder og bidrar til å heve kompetansen og kvaliteten på gravferdskonsulentene. Dufseth Gravferd er medlem av Virke og både Jan Erik og Heidi har fulgt disse kompetansekursene over flere år. 

  • Dikteren Trygve Skaug har skrevet noen ord om det å jobbe som gravferdskonsulent. Les det her hvis du vil.