En gravferd er en avskjedsseremoni for den døde. En kirkelig gravferd er i utgangspunktet en offentlig handling, det er et fellesskap som sammen markerer at et liv er slutt. Det vises respekt for den avdøde og livet som er levd og man samles rundt kista til takk og avskjed.