Mange flytter og bosetter seg kanskje flere ganger i løpet av et liv. Dette kan medføre at noen ønsker å bli gravlagt et annet sted enn der de bor når døden inntreffer, for eksempel der vedkommende vokste opp. Det kan også være at familien til avdøde har flyttet til andre steder og ønsker et gravsted i nærheten av der de selv bor, slik at de enklere kan besøke og stelle gravstedet. Dette er det selvsagt fullt mulig å få til. De etterlatte må i slike tilfeller vanligvis betale det vi kaller et utenbystillegg for bruk av kirke og åpning av grav, siden en gravferd vanligvis kun er gratis i avdødes hjemstedskommune (det vil si der man har folkeregistrert adresse ved tidspunktet for dødsfallet). I slike tilfeller vil transport av avdøde fra dødssted til seremonisted/gravsted ikke falle inn under Navs regler om stønad til båretransport. I tillegg vil man også måtte betale festeavgift for graven dersom det er en ny grav. Det er det lokale kirkelige fellesrådet som administrerer dette utenbystillegget.