En gravferd uten seremoni betyr at avdøde legges i kiste og ofte kjøres direkte til kremasjon. Det er ulike grunner til at noen velger dette f.eks. i forbindelse med at avdøde skal transporteres langt og/eller over landegrenser, når de etterlatte vil vente for å ha en minnestund på et senere tidspunkt (innen 6 mnd. i flg. gravferdsloven), eller fordi avdøde eller de etterlatte ikke ønsker noen form for seremoni i det hele tatt. 

Man må ikke kremeres selv om man ønsker en gravferd uten seremoni. Dersom man ønsker å begrave avdøde overføres kisten til en gravlund eller kirkegård hvor kisten umiddelbart vil bli senket i jorden.