Når de etterlatte velger en privat seremoni kun for de nærmeste, sier vi at gravferden foregår i stillhet. Det vil si at det kun er avdødes nærmeste familie og eventuelt andre inviterte som er til stede. Dette kan være etter ønske fra avdøde selv, eller fra de etterlatte. 

Det er mange grunner til at noen ønsker at en begravelse skal foregå i stillhet og de etterlatte står selvsagt helt fritt til å velge dette alternativet. Det respekteres fullt og helt, men det er viktig å ha tenkt igjennom et par ting på forhånd. Kan det være andre som har behov for å ta farvel med den avdøde? Det er ikke alltid familien kjenner alle relasjonene avdøde hadde. Noen kan føle seg utestengt og fratatt muligheten til å ta et siste farvel og til å vise den avdøde siste ære og respekt. Å sørge over en som har gått bort er tungt og det kan være godt å dele sorgen og den siste avskjeden med flere, både for familien og andre sørgende som er til stede. Det oppleves ofte godt for de etterlatte å føle at de som kommer i seremonien sørger med de og viser omsorg. Det kan gjøre godt å ta i mot en ekstra klem i en vond og sårbar tid. De som jobber profesjonelt med sorgarbeid anbefaler offentlige seremonier hvor gravferden er åpen for alle. Erfaringer viser at det hjelper de etterlatte til å bearbeide sorgen.