Priseksempel med minimums- og maksimumspriser. Vi tar forbehold om eventuelle feil.

Beskrivelse av vare/tjeneste i 2019 Minimum
Bringing av kiste til dødssted (2 assistenter)Kr. 1 495,-
Nedlegging av den døde i kiste med byråets skjorte (2 assistenter)Kr. 1 290,-
Hygieneartikler ved nedleggKr. 100,
Avdødes påkledning: Egne klærKr. 0,-
Kiste: Prisma, ubehandlet spon inkl. utstyr i kisten.Kr. 2 990,-
Båretransport fra dødssted til seremonistedKr. 2 399,-
Blomsterpynt på kiste: 1 enkel roseKr. 45,-
Dødsannonse i GD: 75 mmKr. 2 298,-
Assistanse i seremoni: 1 assistentKr. 2 495,-
Pynteutstyr i kirke inkl. lysKr. 590,-
Seremonihefter: SalmebokKr. 0,-
Byråets honorar: Lav sats(Tillegg v/hjemmebesøk kr. 500,-)Kr. 1 990,-
Avgiftspliktig honorarKr. 1 195,-
Sum:Kr. 16 887,-
Beskrivelse av vare/tjeneste i 2019Maksimum
Bringing av kiste til dødssted(2 assistenter)Kr. 1 495,-
Nedlegging av den døde i kistemed egne klær(2 assistenter)Kr. 1 790,-
Hygieneartikler ved nedleggKr. 400,-
Avdødes påkledning: Byråets skjorteKr. 500,-
Kiste: Diamant, hvit høyglans inkl. utstyr i kisten.Kr. 31 980
Båretransport fra dødssted til seremonistedKr. 2 399
Kistedekorasjon: «Vanlig» størrelse(Ingen grense oppad)Kr. 3 500
Dødsannonse i GD: 75 mmKr. 2 298,-
Assistanse i seremoni: 2 assistenterKr. 4 395,-
Pynteutstyr i kirke inkl. lysKr. 1 980
Seremonihefter: 50 stk. med bilde(r)Kr. 2 595
Byråets honorar: Normal sats(Tillegg v/hjemmebesøk kr. 500,-)Kr. 3 695,-
Avgiftspliktig honorarKr. 1 195,-
Sum:Kr. 58 222,-

Priseksempel med minimums- og maksimumspriser ved begravelse

Vi understreker at alle kunder etter samtale hos oss raskt får tilsendt et detaljert kostnadsoverslag, og vil ha mulighet til å gjøre forandringer dersom det er ønskelig. Vi minner også om at det er flere variable kostnader ved en gravferd og kostnadene vil derfor påvirkes av hvilke valg den enkelte familie foretar seg. Det vil også i noen tilfeller være faste kostnader som påvirkes av omstendigheter rundt dødsfallet. En prisliste over alle tjenester finnes her.

Alle våre gravferdskonsulenter er godt kjente med ytelsene fra NAV og vil være behjelpelige med søknader om gravferdsstønad og transportrefusjoner, i de tilfeller hvor det er grunnlag for å søke om dette.

Eksempler på varer og tjenester som ikke er inkludert i oversikten som vil medføre ekstra kostnader:

 • Blomster utover kistedekorasjon og ev. ekstra sløyfer
 • Solist
 • Større og ev. flere dødsannonser, takkeannonser
 • Flere seremonihefter
 • Kondolanseprotokoll
 • Gravmarkør
 • Henting ved dødsfall i hjemmet (ukedag/kveld/helg), ev. bruk av utstyr
 • Ved bisettelser: kremasjonsavgift, ev. kostnader til annen urne
 • Minnesamvær
 • Ny gravstein
 • Navnetilføyelse og ev. rens og/eller oppussing av eksisterende stein
 • Utenbystillegg ved seremonier/urnenedsettelser utenfor bostedskommunen

Stønad til gravferd

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og gis til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden fastsettes årlig, og er for 2019 kr. 22 723,-. Dersom avdøde er over 18 år blir stønaden avregnet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. I de tilfeller hvor avdøde er under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad opptil kr. 23 990,- til dekning av utgifter til gravferden.

Stønad til båretransport

Når samlet avstand fra dødssted til hjemstedets seremonisted eller avstanden til nærmeste begravelsesbyrå er over 20 km, refunderer NAV den delen av transportkostnadene som overstiger kr 2 272,-. Vi kan sørge for refusjonskrav til NAV. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.