Det kan ikke settes ned ny kiste i graven før fredningstidens utløp. Det er likevel anledning til å sette ned urne da denne settes over kisten og ikke vil forstyrre gravfreden. Dersom det settes ned en urne i et gravsted før fredningstidens utløp, festes hele graven for 20 nye år. En urnegrav består som regel av fire urneplasser. En urne kan ikke settes ned over en annen urne før fredningstidens utløp.