solister-2
solister

Minneord, salmer, musikkstykker og sanger brukes ofte i gravferdssammenheng. På de neste sidene finner du noen forslag til både ord og toner. Vi er behjelpelige med å foreslå de riktige alternativene for deg. Det er positivt å få inspill vedrørende sang og musikk til en gravferd, dette er med på å lage en fin ramme rundt selve seremonien.