20 år etter siste gravlegging eller når festeforholdet utgår, sender Kirkelig fellesråd brev til fester med forespørsel om det er ønskelig å forlenge festet med 10 nye år. Vedkommende må da betale festeavgift for hele gravstedet. Dersom festet ikke er blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen.
Når det har gått 50 år siden siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten spesiell tillatelse fra Kirkelig fellesråd.