Som arving er det viktig å skaffe seg oversikt over avdødes formue og gjeld før det tas stilling til hvordan dødsboet skal håndteres. Til dette trenger du en formuesfullmakt. Denne fullmakten utstedes av tingretten. Fullmakten gir adgang til å skaffe seg oversikt over hva avdøde har av formue og gjeld i banken, pluss tilgang til opplysninger fra skatteetaten og andre.