Tingretten melder alle dødsfall til folkeregisteret når de har mottatt melding om dødsfall.