Å være fester for et gravsted vil si å være ansvarlig for gravstedet. Ingen kan benytte/åpne et gravsted uten festers skriftlige samtykke. En ev. festeavgift for gravstedet vil bli sendt til fester og fester må besørge betaling av denne. Kirkekontoret registrerer alle personer som har påtatt seg festeansvar. Dersom en skulle ønske å overdra festeansvaret til noen andre er det enkelt å få ordnet. Ta kontakt med kirkekontoret i kommunen graven befinner seg i så vil de kunne hjelpe med det

Skjema for overføring av feste i Lillehammer kommune kan lastes ned her.

Skjema for overføring av feste når fester er død  i Lillehammer kommune kan lastes ned her.